Samarbeid

Barnehagen samarbeider med andre barnehager i kommunen og med kommuneadministrasjonen. Det er et godt og utviklende samarbeid med kurs og felles planleggingsdager for hele personale, og samlinger for styrerne i både private og kommunale barnehager.

Lier Kommunes satsingsområder faller naturlig inn i vårt pedagogiske arbeid:

  • Godt språk og god språkforståelse.
  • Tidlig innsats.
  • Sikre god overgang fra barnehage til skole.

Barnehagen samarbeider også med helsestasjon, PP-Tjenesten og Barnevernet i kommunen.

Personvern og cookies