Barnegrupper

Barnehagen er organisert avdelingsvis (etter alder) med ca. 80 barn i alder 0-6 år. Vi har 4 avdelinger som følger;

  • Ole Brumm er en småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-2 år og 4 voksne.
  • Noas Ark er en avdeling med 2-3 åringer. Dette er en småbarnsavdeling som er tilpasset aldersgruppa.
  • Tyrihans er en avdeling med 24 barn i alderen 3 – 4 år og 4 voksne.
  • Hompetitten er en avdeling med 24 barn i alderen 4-6 år og 4 voksne.
Personvern og cookies