Hompetitten

Hompetitten er en avdeling som har plass til 24 barn i alderen 4-6 år og 4 voksne.

Avdelingen er innredet slik at tanken bak rommene skal komme tydelig frem. På den måten vil barna lettere bli inspirert til å sette i gang med ulike aktiviteter. Vi har egen lego-krok, formingskrok, en gjenbrukskrok og et rom det er plass til å forske og spille. Dette er alltid tilgjengelig og alt har sin faste plass, slik at barna enkelt finner frem det de ønsker å bruke.

I løpet av året har vi tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i temaer som barna er opptatt av. Vi dokumenterer barnas prosesser og opplevelser. Dette blir evaluert og brukt som grunnlag for videre arbeid. I tillegg til små og store prosjekter har barnehagen også i år et felles satsningsområde som heter «De 4 årstider». Dette året ønsker vi å fokusere på Samfunnspira (nærmiljø og samfunn) og Filosofus ( etikk, religion og filosofi) gjennom de ulike årstidene.

Gjennom Samfunnspira (nærmiljø og samfunn) tar vi barn på alvor ved å gi dem rom for utfoldelse i trygge omgivelser og vi lar barna ha stor medvirkning på sin egen hverdag i barnehagen. Vi legger til rette for at barna skal få mange spennende og morsomme opplevelser der de både kan kjenne på egen mestring og egne begrensninger. Respekten for hverandre og for at vi er forskjellige vil være et viktig samtaletema og fokusområde. Vi ønsker at alle barna skal ha minst en god venn.

Vi bruker språket som et redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Det betyr at vi bruker tid i samtaler med barna, slik at de føler at de har noe å si og at de kan være med å påvirke sin egen hverdag.

Vi bruker skogen og nærmiljøet aktivt. Ved å bruke nærmiljøet aktivt vil barn utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli glade i naturen (Miljøspira). Gjennom turer i all slags vær, vil barna få opplevelser og inntrykk som bidrar til at de får anledning til å undre seg over små og store fenomener som gir dem erfaringer og inntrykk som varer lenge. Naturen gir barna mange muligheter, og det er naturlig å jobbe med de ulike fagområdene på turene vi har. Ved å være ute i ulent terreng, vil barna måtte bruke kroppen sin. Det er viktig at de får brukt kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den i ulike situasjoner i hverdagen både ute og inne. Dette gir barna en følelse av mestring, noe som igjen gir barna en god selvfølelse (Tumleplassen)

4-og 5-åringene er nysgjerrige og vitebegjærlige. Vi legger til rette for at de selv skal finne svarene på mye av det de undrer seg over. Gjennom Filosofus (etikk, religion og filosofi ) undrer vi oss sammen med barna på det vi opplever. Vi bruker oppslagsbøker og internett samtidig som vi legger vekt på at barna lærer og forstår gjennom erfaring. Ved bruk av ulike forskningsforsøk vil barna få tid og rom til å undre seg over hva de tro skjer, og kunne se sammenhenger med det de opplever i hverdagen.

Det siste året før skolestart er alle 5-åringene med i Skolespira. Her legger vi vekt på Språklabben (språk, kommunikasjon og tekst) og Tallbingen (antall, rom og form). Barna får gjennom året delta i aktiviteter som er skoleforberedende, med temaer som f.eks. følelser, sanser, mengder, lydtrening, rim/regler og tekstskaping. Disse temaene vil vi også jobbe med tverrfaglig gjennom hele året. Hvert år i løpet av våren, har vi et samarbeidsmøte mellom barnehagen og skolen i barnehagens skolekrets.

 

 

 

 

 

 

 

 

Personvern og cookies