Noas Ark

Noas Ark er en småbarnsavdeling med 18 barn fra 2-3 år og 4 voksne.

Avdelingens fysiske miljø er tilrettelagt ut fra tanken om «rommet som 3. pedagog». Det vil si at avdelingen er bygget opp med forskjellige lekekroker som skal være selvinstruerende, og stimulere til gode leke- og læringssituasjoner. Krokene skal fungere som små rom i rommet, og fortelle barna hvor formingsaktiviteter, lesestunder, konstruksjonslek og rollelek skal foregå. Når barna kommer inn i et rom skal tanken bak rommet komme tydelig frem, slik at barna blir inspirert til å komme i gang.

Typisk for 2 åringen er trening på selvstendighet, ønsket om å mestre, samtidig med at de trenger den tette voksenkontakten når oppgavene blir for store, eller som grensesettere når grenser skal testes. En forutsigbar hverdag med klar dagsrytme og faste rutiner vil også være med på å skape trygge rammer. Barn i 2-års alder er naturlig egosentriske, opptatte av «meg og mitt», og trenger tett voksenstøtte også i leken. Leken deres avanseres gradvis fra den typiske grovmotoriske småbarnsleken, til en mer komplisert samlek, hvor blant annet verbalspråket og den kognitive utviklingen kommer tydeligere frem.

Barnehagen fortsetter med de fire årstidene som felles satsningsområde. I år skal vi vektlegge fagområdene Samfunnspira (nærmiljø og samfunn) og Filosofus (etikk, religion og filosofi). De andre fagområdene vil også være representert når vi jobber med temaet.

Når vi fordyper oss i barnehagens satsningsområde, vil det være naturlig å dele det inn i mindre prosjekter gjennom året. Ved bruk av bilder og observasjoner kan vi reflektere rundt hva barna er opptatte av, og hvilken vei vi skal gå videre. Prosjektene legges inn i Spireportalen, slik at de også blir tilgjengelige for foreldrene.

Gjennom året skal barna få mulighet til å utforske og oppdage sitt nærmiljø. Ved å gå på turer ønsker vi å gjøre oss bedre kjent med området rundt barnehagen. Barna skal få tidlige erfaringer og kunnskap om lokalsamfunnet de er en del av.

Ved tett voksenoppfølging i leken ønsker vi å tilrettelegge for en et godt samspill mellom barna. Barna skal lære seg å vise hensyn til hverandre, godta hverandres ulikheter og vise omsorg ovenfor hverandre. I forskjellige situasjoner får de øvelse i å vente på tur, løse konflikter seg i mellom, ta initiativ til lek, tilpasse seg den leken som er i gang, og bidra med egne innspill i leken. Vi ønsker å verne om situasjoner der barna kan etablere og opprettholde vennskaplige relasjoner. De skal få erfare at de er verdifulle og viktige for fellesskapet.

Miljøet på avdelingen skal stimulere til undring og tenkning gjennom samtaler og aktiviteter.

Språket utvikler seg raskt, og vi ønsker å tilrettelegge for et rikt og variert språkmiljø på Noas Ark. Gjennom barnehagehverdagen skal barna «bade» i språk, og bli godt kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Språket er en viktig del av barns identitet, og barna skal få erfaring med hvordan vi bruker språket som redskap for tenkning, og som uttrykk for egne tanker og følelser. Vi jobber bevisst med å bruke språket i hverdagssituasjoner som av- og påkledning, stell, hvile og måltider, i tillegg til lek og i planlagte aktiviteter som samlingsstunder, formingsgrupper, turgrupper osv.

345

Personvern og cookies