Ole Brumm

Ole Brumm er en småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-2 år og 4 voksne.

Avdelingen er tilpasset de minste barna, og er preget av store lekeelementer og stor gulvflate. Barn i denne aldersgruppen har ikke utviklet et fullstendig verbalspråk, og kommuniserer blant annet gjennom sin kroppslighet. På Ole Brumm har vi fokus på Tumleplassen og avdelingen er utstyrt slik at barna skal ha plass til å bevege seg. Vi har store lekeelementer som skal invitere til grovmotorisk lek og samspill for de minste barna i barnehagen.

På avdelingen har vi en madrasskrok innrammet med speil, hvor barna kan slappe av, se i bøker eller bli lest for. Språklabben står sentralt i arbeidet på Ole Brumm. Barn har mange måter å kommunisere på, og vi vil skape et pedagogisk miljø som anerkjenner de minste barnas ulike uttrykksformer. Vi legger til rette for at avdelingen skal være selvinstruerende slik at barna skal kunne bruke den uten å behøve hjelp eller nærmere tilretteleggelse av en voksen. Rommet skal fortelle noe om den leken som foregår der. Daglig setter vi opp små stasjoner/ møteplasser som skal pirre barnas nysgjerrighet og invitere til lek og samlek.

På Ole Brumm skaper vi et miljø hvor barn leker og lærer av hverandre. Vi ønsker å undre oss sammen med barna. Vi er nysgjerrige på hvordan de minste barna i barnehagen lærer, og bruker pedagogisk dokumentasjon som et virkemiddel for å øke vår kunnskap om barns lek og læring. Vi stimulere barnas sanser gjennom mange og varierte utrykk.

På avdelingen har vi et basseng som brukes jevnlig. Ved å fylle bassenget med skumbad, dempe belysningen, tenne stearinlys og spille klassisk musikk, skapes en rolig, avslappende og sanserik aktivitet.

Vi har også et sanserom, hvor eksperimentering med lys, musikk og andre effekter som gjennomskinnelig stoff, myke pledd og puter, skaper en magisk stemning.

I forming får mange av barna sine første erfaringer med ulike formingsmateriell; fra fingermaling til maling med hele kroppen med innslag av dans og musikk.

De fire årstidene vil være et felles satsningsområde for barnehagen i år. Vi skal følge årstidene gjennom fagområdene Filosofus og Samfunnspira. Disse synliggjøres gjennom planlagte og spontane aktiviteter, samt gjennom hverdagsrutiner. Vi tilnærmer oss satsningsområdet og fagområdene i samsvar med barnas alder, modenhet og interesser.

Ole Brumms nærmiljø (Samfunnspira) ligger rett utenfor døra vår. På høsten og mot vinteren er lekeplassen innenfor gjerdet en trygg plass å starte. Der utforsker vi alt som kan krype og gå og barna får nok av motoriske utfordringer. Her opplever barna å være en del av et trygt fellesskap. Utover våren og sommeren utvider vi nærmiljøet vårt og går på turer utenfor porten. Via turene får barna inspirasjon til å undre seg over og utforske barnehagens nærmiljø.

Typisk for 1-2 åringer er at de er egosentriske og tilegner seg nye erfaringer og kunnskap gjennom kroppen. Barna bruker også kroppen i kommunikasjon med andre. Ut i fra dette lærer de først og fremst seg selv å kjenne, for så å utvide sin forståelse av andre og verden rundt seg (Filosofus).

 

234

Personvern og cookies