Tyrihans

Tyrihans er en avdeling med 24 barn i alderen 3 – 4 år, og 4 voksne.

Vi har innredet avdelingen med utgangspunkt i de ulike fagområdene i Rammeplanen og med tanke på at rommet skal være den 3.pedagogen. Når barna kommer inn i et rom skal tanken bak rommet komme tydelig frem slik at barna med en gang blir inspirert til å komme i gang. Vi ønsker å skape små rom i rommet. På denne måten kan barna leke og arbeide mer uforstyrret og konsentrert. Rommene skal invitere til aktivitet og være arena for gode samspillsituasjoner mellom barna samt mellom barna og de voksne. Gjennom disse situasjonene legger vi også vekt på at barna blir bevisste på å bruke språket og å utvikle dette som kommunikasjonsform. Utover dette vil vi også utvide «barnehagens rom» ved å aktivt ta i bruk nærmiljøet.

Avdelingen er stadig under utvikling nettopp fordi barna er i en fase hvor deres behov og interesser stadig forandres. Det er derfor viktig å observere barna i deres aktiviteter for å tilrettelegge for de forandringene barna har behov for.

På avdelingen har vi en egen formingskrok hvor barna har tilgang til et variert utvalg av materialer, og alt står fremme slik at barna kan velge hva de vil bruke til enhver tid. I Duplo- og Legokroken er alt sortert etter farge. På den måten er det lettere å finne det man leter etter og vi ser at barnas kreativitet blomstrer. Vi har også en egen konstruksjonskrok, togbane, bøker, perler og spill som er tilpasset barnas alder og utvikling. Vi bruker nærområdets bibliotek aktivt, og her fornyer vi stadig vårt litteraturutvalg. Litteratur er et godt verktøy for å sette i gang filosoferingen over ulike temaer. I I tilegg kan vi skaffe og tilegne oss kunnskap vi trenger.

Vi ser at både barn og voksne har utbytte av å være i aktivitet i små grupper. Barna får tid, rom og mulighet til å utvikle vennskap og samarbeide med andre barn på avdelingen. I tillegg til dette gir det oss voksne større mulighet til å se og støtte enkeltbarn. Vi får anledning til å observere og dokumentere, med tekst og bilder, barnas ferdigheter på de ulike utviklingsområdene. Vi ser også hvordan barna fungerer i lek og samhandling med jevnaldrende.

Alle barn skal få mulighet til tur hver uke. Gjennom turene kan vi bli kjent med og utforske nærmiljøet. Dette skal bidra til å gi et bilde på hvordan deler av samfunnet rundt oss fungerer og sette oss og barnehagen i en større kontekst. Ved at noen barn er på tur gir det fine muligheter for de barna som er igjen i barnehagen, til å samhandle i mindre grupper.

I det kommende året har barnehagen valgt fag-områdene Filosofus (Etikk, religion og filosofi) og Samfunnspira (Nærmiljø og samfunn) som sine sats-ningsområder. I tillegg jobber vi prosjektbasert og de fire årstidene er ofte representert i vårt pedagogiske arbeid.

Vi bruker erfaringene vi tilegner oss gjennom deltakelse i nærmiljøet og samspillet med hverandre, til å reflektere over viktige spørsmål som vennskap, menneskeverd, naturen og individets rolle i det hele. Gjennom lek kan barna tilføre noe nytt til fellesskapet ved å bruke sitt perspektiv og sine erfaringer. Sammen skaper vi et inkluderende fellesskap.

De dagligdagse utfordringer, erfaringer og leke-situasjoner barn møter en stor læringsarena for at barnet utvikler tillit til egen deltakelse i- og påvirkning av fellesskapet. Gjennom tilhørighet i et fellesskap utvikler man toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn og ulikheter. Målet er at vi gjennom arbeid med disse fagområdene skal styrke barnas evne til å filosofere og undre seg over ulike temaer og samtidig utvikle en større tilhørighet og toleranse for mangfoldet i samfunnet.

354

Personvern og cookies