Fornøyde foreldre!

Hvert år gjennomfører Espira en brukerundersøkelse. I denne undersøkelsen får vi tilbakemeldinger fra foreldre/foresatte på hva som er bra med barnehagen, og hvordan vi kan utvikle oss til å bli en enda bedre barnehage. Vi er stolte over å kunne si at mange foreldre er svært fornøyde med våre barnehager. I gjennomsnitt hadde våre barnehager i år en score på 5,35 av totalt 6 mulige!

Nedenfor har vi plukket ut noen svar på spørsmålet «Kan du si litt om hva ved Espira Eikenga du er mest fornøyd med?»

Bildeserie02

«Jeg er veldig fornøyd med at barnehagen behandler barnet mitt som en aktør i eget liv, at hun får medvirkning og blir tatt på alvor. Barnehagen gir barnet mitt masse spennende opplevelser både via turer, kunstneriske prosjekter og sang/musikk/dans. De utfordrer og bidrar til utvikling av barnas filosofiske og reflekterende evner gjennom nysgjerrighet, undring og filosofiske spørsmål. Jeg er også veldig fornøyd med Spireportalen som gir meg jevnlig oppdatering og bilder av hva som skal skje og har skjedd i barnehagen. Det gjør også kommunikasjonen med barnehagen enkel og problemfri. Til slutt og aller viktigst: Jeg føler meg trygg på at barnet mitt har et bra, trives og blir godt ivaretatt av en fantastisk omsorgsfull og dyktig gjeng med ansatte.»

«Jeg er meget fornøyd med hvor godt dere ser hvert og enkelt barn, hvor mye dere husker og at dere viser at dere virkelig bryr dere.»

« At barnehagens arbeid er inspirert av Reggio Emilia, og at barna er på aldershomogene avdelinger så langt det lar seg gjøre.»

«Liker godt at avdelingene er aldersinndelte. Barnet mitt på avdelingen for de minste får gjøre aktiviteter som stimulerer sansene, f.eks. bade i lite basseng med dempet belysning og musikk, sanserom og med masse spennende å se, ta og føle på. De får utfolde seg kunstnerisk med hele kroppen og det legges stor vekt på fysisk utfoldelse både i tilrettelegging av ute og innemiljø. De ansatte har stort fokus på å gjøre barna trygge og jeg opplever de som sensitive og gode til å forsøke å forstå hva barna uttrykker med kropp og lyder. Jeg er svært fornøyd med barnehagen og føler meg trygg på at barnet mitt trives og har det bra.»

«Det er en barnehage hvor de ansatte ser hvert enkelt barn, og tar hvert enkelt barn på alvor. De trives på jobb, og det merkes. De stråler og de er veldig imøtekommende. De er utrolig flinke til å legge opp et godt og pedagogisk opplegg. Alt i alt er jeg utrolig fornøyd! Vi føler oss så ivaretatt som foreldre og vi er veldig trygge på at de gir sønnen vår en kjempefin hverdag! Dere er så gode! Eikenga barnehage er verdens beste! Så takknemlig.»

«Store, fine uteområder ivaretar barnas behov for utfoldelse – og barnehagen er i tillegg opptatt av at barna skal få oppleve nærmiljøet. Ukentlige turer til gapahuken i skogen er en flott anledning til læring, lek og sosialt samvær.»

Personvern og cookies