SkolEspira

 

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Det siste året i barnehagen legger vi vekt på Språklabben (språk, kommunikasjon og tekst) og Tallbingen (antall, rom og form) slik at barna skal få mange spennende og morsomme skoleforberedende aktiviteter/temaer som for eksempel følelser, sanser, mengder, lydtrening, rim/ regler og tekstskaping.

Hvert år, i løpet av våren, har vi et samarbeidsmøte mellom barnehagen og skolen i barnehagens skolekrets.

Personvern og cookies